RMS sp. z o.o. jest organizatorem Loterii promocyjnej pn. Twoje Pieniądze, która

przeprowadzana jest w okresie od 1 października 2012 roku do 14 lutego 2014 roku.

W loterii można wygrać od 1000 zł do aż 29 999,99 zł.

Zgłoszenia można dokonać, bądź poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 60255 o treści

START TAK bądź poprzez stronę internetową twoje-pieniadze.com.pl

Informacje i materiały dotyczące Loterii będą publikowane na stronie internetowej:

www.twoje-pieniadze.com.pl oraz w komunikacji SMS.

RMS to korzyści dla firm

  • Skuteczna komunikacja: komunikat przesłany przez SMS jest odczytywany natychmiast po otrzymaniu przez 93% klientów (dane CBMI 2009)
  • Wiadomości SMS są od 5 do 12 razy tańsze niż papierowe listy w wysyłce seryjnej (analiza RMS 2009)
  • Mniejsze koszty utrzymania działów obsługi klienta i windykacji (mniej połączeń z Call Center, mniej wizyt w oddziałach).
  • RMS to brak kosztów licencyjnych, kosztów serwerów, kosztów obsługi IT (pełny outsourcing usługi)
  • Procedura jest automatyczna i nie wymaga udziału ludzi.
  • Klienci oceniają powiadomienia SMS jako przydatne i pomocne.
  • Dobrze zredagowana wiadomość zwiększa reakcję klientów (tzw. response), co przekłada się np. na lepszą ściągalność należności i bardziej terminowe płatności.

RMS z punktu widzenia klienta

Zakład energetyczny

Przypomnienie
Klient otrzymuje wiadomość SMS z informacją, że upłynął termin płatności wraz z kwotą i kontem bankowym.

Kontekst
Zakład energetyczny wysyła list z 3 fakturami raz na kwartał. Większość klientów nie opłaca ich z wyprzedzeniem. Wiele rachunków nie jest opłacanych terminowo, bo klienci nie pamiętają o tym.

Reakcja klienta
Posiadając wszystkie dane (kwota, konto bankowe) klient realizuje przelew. W przeszłości po prostu o tym nie pamiętał i reagował dopiero na pismo z informacją o odcięciu energii elektrycznej w przypadku braku wpłaty.

Korzyści dla firmy
Niższe koszty windykacji. Bardziej terminowe płatności. Ocieplenie wizerunku firmy – komunikacja pomaga rozwiązać problem klienta (nie pamiętam o rachunkach).

Gabinet lekarski

Przypomnienie
Pacjent otrzymuje wiadomość SMS o jutrzejszym badaniu z praktycznymi wskazówkami (przyjdź na czczo – bez śniadania, gumy do żucia).

Kontekst
Pacjenci bardzo często nie przychodzą na badania w terminie lub zapominają o specjalnych wymaganiach związanych z testami, co uniemożliwia ich poprawne przeprowadzenie.

Reakcja pacjenta
Pacjent wie, jak powinien przygotować się do badania. Jeśli wie, że nie może przyjść na badanie, postępuje zgodnie z instrukcjami – odwołuje je i umawia się na nowy termin.

Korzyści dla firmy
Mniej “pustych terminów”. Lepsze wykorzystanie czasu kadry. Mniejsze koszty operacyjne.

Dealer samochodowy

Przypomnienie
Wiadomość SMS z przypomnieniem o zbliżającym się przeglądzie gwarancyjnym
samochodu.

Kontekst
Klienci nie pamiętają o przeglądach. Do tej pory serwis dzwonił do każdego klienta. Wiele połączeń nie było odbieranych i musiało być ponawianych.